ligot.net - כדורגל רוסי >> ליגה שלישית. מערב 2019/2020 >> עונה סדירה
  רוסיה
פרמייר ליג
ליגה שנייה
ליגה שלישית. דרום
 ליגה שלישית. מערב
עונה סדירה
ליגה שלישית. מרכז
ליגה 3. אורל.פובולז
ליגה שלישית. מזרח
צעירים
גביע
סופרקאפכדורגל רוסי >> ליגה שלישית. מערב 2019/2020 >> עונה סדירה


 תוצאות:אחרונות מלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

1709.11.2019זניט-2 סט. פטרסבורגזווזדה סט. פטרסבורג0:2 (0:0)  
1709.11.2019לנינגרדץזנאמיה טרודה אורחובו-זוייבו0:0 (0:0)  
1709.11.2019קולומנהטורפדו ולדימיר0:1 (0:1)  
1709.11.2019רודינה מוסקבהדולגיה פרודי2:1 (2:1)  

1602.11.2019דולגיה פרודיקולומנה1:1 (1:0)  
1602.11.2019ולס מוסקבהזניט-2 סט. פטרסבורג0:1 (1:0)  
1602.11.2019זווזדה סט. פטרסבורגפסקוב 7471:0 (0:0)  
1602.11.2019זנאמיה טרודה אורחובו-זוייבואולימפ חימקי2:1 (0:1)  
1602.11.2019טורפדו ולדימירלוקי אנרגיה 0:2 (0:1)  
1602.11.2019לוקומוטיב-2 מוסקבהלנינגרדץ5:4 (3:2)  
1602.11.2019מורוםרודינה מוסקבה4:3 (1:0)  

1526.10.2019אולימפ חימקילוקומוטיב-2 מוסקבה1:1 (0:0)  
1526.10.2019זווזדה סט. פטרסבורגולס מוסקבה3:0 (2:0)  
1526.10.2019זניט-2 סט. פטרסבורגטורפדו ולדימיר1:1 (0:1)  
1526.10.2019לוקי אנרגיה דולגיה פרודי2:0 (1:0)  
1526.10.2019פסקוב 747לנינגרדץ2:0 (1:0)  
1526.10.2019קולומנהמורום4:3 (1:2)  
1526.10.2019רודינה מוסקבהזנאמיה טרודה אורחובו-זוייבו1:2 (1:0)  

1419.10.2019דולגיה פרודיזניט-2 סט. פטרסבורג1:2 (1:0)  
1419.10.2019זנאמיה טרודה אורחובו-זוייבוקולומנה0:2 (0:0)  
1419.10.2019טורפדו ולדימירזווזדה סט. פטרסבורג1:2 (0:1)  
1419.10.2019לנינגרדץאולימפ חימקי0:0 (0:0)  
1419.10.2019מורוםלוקי אנרגיה 1:5 (1:2)  
1418.10.2019ולס מוסקבהפסקוב 7470:6 (0:2)  
1418.10.2019לוקומוטיב-2 מוסקבהרודינה מוסקבה1:5 (0:3)  

1312.10.2019ולס מוסקבהדולגיה פרודי1:3 (1:2)  
1312.10.2019זווזדה סט. פטרסבורגמורום4:1 (2:1)  
1312.10.2019זניט-2 סט. פטרסבורגזנאמיה טרודה אורחובו-זוייבו0:3 (0:1)  
1312.10.2019לוקי אנרגיה לוקומוטיב-2 מוסקבה2:1 (1:1)  
1312.10.2019פסקוב 747טורפדו ולדימיר3:2 (3:2)  
1312.10.2019קולומנהלנינגרדץ2:3 (1:0)  
1312.10.2019רודינה מוסקבהאולימפ חימקי2:2 (1:1)  

1205.10.2019אולימפ חימקיקולומנה0:2 (0:0)  
1205.10.2019דולגיה פרודיטורפדו ולדימיר1:1 (0:1)  
1205.10.2019זנאמיה טרודה אורחובו-זוייבוזווזדה סט. פטרסבורג1:0 (0:0)  
1205.10.2019לוקומוטיב-2 מוסקבהזניט-2 סט. פטרסבורג1:1 (0:1)  
1205.10.2019לנינגרדץלוקי אנרגיה 1:3 (0:1)  
1205.10.2019מורוםולס מוסקבה2:1 (2:0)  
1205.10.2019פסקוב 747רודינה מוסקבה2:1 (0:1)  

1129.09.2019טורפדו ולדימירמורום0:0 (0:0)  
1128.09.2019ולס מוסקבהזנאמיה טרודה אורחובו-זוייבו0:3 (0:1)  
1128.09.2019זווזדה סט. פטרסבורגלוקומוטיב-2 מוסקבה1:3 (0:3)  
1128.09.2019זניט-2 סט. פטרסבורגלנינגרדץ0:0 (0:0)  
1128.09.2019לוקי אנרגיה אולימפ חימקי1:0 (0:0)  
1128.09.2019קולומנהרודינה מוסקבה0:0 (0:0)  
1127.09.2019דולגיה פרודיפסקוב 7470:2 (0:1)  

1022.09.2019רודינה מוסקבהלוקי אנרגיה 1:1 (1:0)  
1021.09.2019אולימפ חימקיזניט-2 סט. פטרסבורג5:2 (1:0)  
1021.09.2019זנאמיה טרודה אורחובו-זוייבוטורפדו ולדימיר0:0 (0:0)  
1021.09.2019לוקומוטיב-2 מוסקבהולס מוסקבה2:1 (0:1)  
1021.09.2019לנינגרדץזווזדה סט. פטרסבורג0:1 (0:0)  
1021.09.2019מורוםדולגיה פרודי2:1 (1:1)  
1021.09.2019פסקוב 747קולומנה0:1 (0:0)  

915.09.2019ולס מוסקבהלנינגרדץ1:1 (0:1)  
915.09.2019טורפדו ולדימירלוקומוטיב-2 מוסקבה1:2 (1:1)  
914.09.2019זווזדה סט. פטרסבורגאולימפ חימקי1:0 (0:0)  
914.09.2019זניט-2 סט. פטרסבורגרודינה מוסקבה0:1 (0:1)  
914.09.2019מורוםפסקוב 7470:3 (0:1)  
913.09.2019דולגיה פרודיזנאמיה טרודה אורחובו-זוייבו0:2 (0:2)  
913.09.2019לוקי אנרגיה קולומנה2:4 (0:1)  

410.09.2019זניט-2 סט. פטרסבורגולס מוסקבה3:3 (0:1)  

806.09.2019אולימפ חימקיולס מוסקבה1:0 (0:0)  
806.09.2019זנאמיה טרודה אורחובו-זוייבומורום2:2 (0:1)  
806.09.2019לוקומוטיב-2 מוסקבהדולגיה פרודי2:1 (1:1)  
806.09.2019לנינגרדץטורפדו ולדימיר4:2 (1:0)  
806.09.2019פסקוב 747לוקי אנרגיה 0:0 (0:0)  
806.09.2019קולומנהזניט-2 סט. פטרסבורג1:0 (0:0)  
806.09.2019רודינה מוסקבהזווזדה סט. פטרסבורג1:3 (0:1)  

730.08.2019דולגיה פרודילנינגרדץ0:2 (0:0)  
730.08.2019ולס מוסקבהרודינה מוסקבה2:1 (0:0)  
730.08.2019זווזדה סט. פטרסבורגקולומנה2:1 (2:0)  
730.08.2019זנאמיה טרודה אורחובו-זוייבופסקוב 7473:2 (1:1)  
730.08.2019זניט-2 סט. פטרסבורגלוקי אנרגיה 1:4 (1:3)  
730.08.2019טורפדו ולדימיראולימפ חימקי1:0 (1:0)  
730.08.2019מורוםלוקומוטיב-2 מוסקבה2:3 (2:0)  

625.08.2019לנינגרדץמורום2:3 (1:2)  
624.08.2019קולומנהולס מוסקבה2:1 (0:1)  
623.08.2019אולימפ חימקידולגיה פרודי0:3 (0:1)  
623.08.2019לוקומוטיב-2 מוסקבהזנאמיה טרודה אורחובו-זוייבו1:1 (0:0)  
623.08.2019לוקי אנרגיה זווזדה סט. פטרסבורג0:2 (0:2)  
623.08.2019פסקוב 747זניט-2 סט. פטרסבורג1:1 (1:0)  
623.08.2019רודינה מוסקבהטורפדו ולדימיר2:4 (1:2)  

516.08.2019דולגיה פרודירודינה מוסקבה0:2 (0:2)  
516.08.2019ולס מוסקבהלוקי אנרגיה 0:2 (0:1)  
516.08.2019זווזדה סט. פטרסבורגזניט-2 סט. פטרסבורג2:0 (1:0)  
516.08.2019זנאמיה טרודה אורחובו-זוייבולנינגרדץ0:0 (0:0)  
516.08.2019טורפדו ולדימירקולומנה0:1 (0:1)  
516.08.2019מורוםאולימפ חימקי1:0 (0:0)  
515.08.2019לוקומוטיב-2 מוסקבהפסקוב 7472:1 (1:1)  

409.08.2019אולימפ חימקיזנאמיה טרודה אורחובו-זוייבו2:1 (0:1)  
409.08.2019לוקי אנרגיה טורפדו ולדימיר1:1 (0:1)  
409.08.2019לנינגרדץלוקומוטיב-2 מוסקבה0:0 (0:0)  
409.08.2019פסקוב 747זווזדה סט. פטרסבורג1:2 (0:2)  
409.08.2019קולומנהדולגיה פרודי0:1 (0:1)  
409.08.2019רודינה מוסקבהמורום2:0 (1:0)  

301.08.2019דולגיה פרודילוקי אנרגיה 1:3 (1:1)  
301.08.2019ולס מוסקבהזווזדה סט. פטרסבורג0:3 (0:1)  
301.08.2019זנאמיה טרודה אורחובו-זוייבורודינה מוסקבה1:2 (0:1)  
301.08.2019טורפדו ולדימירזניט-2 סט. פטרסבורג1:2 (1:1)  
301.08.2019לוקומוטיב-2 מוסקבהאולימפ חימקי0:0 (0:0)  
301.08.2019לנינגרדץפסקוב 7470:3 (0:1)  
301.08.2019מורוםקולומנה0:1 (0:0)  

224.07.2019אולימפ חימקילנינגרדץ3:1 (1:0)  
224.07.2019זווזדה סט. פטרסבורגטורפדו ולדימיר1:0 (0:0)  
224.07.2019זניט-2 סט. פטרסבורגדולגיה פרודי0:2 (0:1)  
224.07.2019לוקי אנרגיה מורום0:0 (0:0)  
224.07.2019פסקוב 747ולס מוסקבה0:2 (0:1)  
224.07.2019קולומנהזנאמיה טרודה אורחובו-זוייבו0:0 (0:0)  
224.07.2019רודינה מוסקבהלוקומוטיב-2 מוסקבה3:2 (1:2)  

119.07.2019טורפדו ולדימירולס מוסקבה1:1 (0:1)  
117.07.2019לוקומוטיב-2 מוסקבהקולומנה1:2 (1:1)  
116.07.2019אולימפ חימקיפסקוב 7470:0 (0:0)  
116.07.2019דולגיה פרודיזווזדה סט. פטרסבורג0:5 (0:3)  
116.07.2019זנאמיה טרודה אורחובו-זוייבולוקי אנרגיה 2:1 (1:1)  
116.07.2019לנינגרדץרודינה מוסקבה2:2 (1:1)  
116.07.2019מורוםזניט-2 סט. פטרסבורג2:0 (1:0)  
 טבלה:כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
 קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 ולס מוסקבה 16 11 3 2 3413 21+ 36 נ נ נ נ נ נ 16 0 14 2 10 6 3 13 2 14 2 14
2 דולגיה פרודי 17 11 2 4 2916 13+ 35 נ ת נ נ ה ת 17 0 16 1 8 9 3 14 1 16 0 17
3 זניט-2 סט. פטרסבורג 17 9 5 3 3014 16+ 32 נ ה ת ה נ ת 16 1 13 4 6 11 3 14 3 14 2 15
4 טורפדו ולדימיר 17 8 6 3 2317 6+ 30 ה נ ת נ נ ת 15 2 11 6 6 11 3 14 3 14 2 15
5 לנינגרדץ 17 7 7 3 2720 7+ 28 ת נ נ ת ה נ 12 5 11 6 8 9 7 10 4 13 2 15
6 אולימפ חימקי 16 7 5 4 1815 3+ 26 נ ת ת ת נ נ 13 3 8 8 6 10 3 13 1 15 1 15
7 מורום 16 7 3 6 3123 8+ 24 ה נ נ נ ה ת 14 2 12 4 10 6 7 9 6 10 3 13
8 רודינה מוסקבה 17 6 4 7 2731 4- 22 ה נ נ ה ת נ 16 1 15 2 12 5 7 10 4 13 3 14
9 פסקוב 747 16 6 3 7 1526 11- 21 נ ה ה ה ה ה 14 2 12 4 8 8 3 13 3 13 1 15
10 לוקומוטיב-2 מוסקבה 16 4 5 7 2627 1- 17 ה ת נ נ ת ה 14 2 14 2 11 5 5 11 4 12 2 14
11 קולומנה 17 4 3 10 1524 9- 15 נ ת ה ה נ ה 15 2 9 8 6 11 3 14 3 14 2 15
12 זנאמיה טרודה אורחובו-זוייבו 17 3 6 8 1423 9- 15 ת ה ה נ ה ה 13 4 12 5 9 8 2 15 1 16 0 17
13 לוקי אנרגיה 16 3 4 9 1529 14- 13 ה ה ה ה ה ה 14 2 13 3 7 9 5 11 3 13 2 14
14 זווזדה סט. פטרסבורג 17 2 0 15 935 26- 6 ה ה ה ה ה נ 17 0 12 5 9 8 4 13 2 15 0 17
עלייה